EKOMAD

 

Naši výrobcovia

mapask

S kým spolupracujeme?

Spoľahliví dodávatelia výhradne zo Slovenska
Máme skúsenosti s kusovou a sériovou výrobou.
Výsledkom je výborná kvalita za dobrú cenu.

Výrobky sa vyrábajú podľa dodanej dokumentácie.
Je možné sprostredkovať aj konštruktérske práce a zhotovenie výkresovej dokumentácie podľa technickej špecifikácie a požiadaviek.

Naši výrobcovia:

  • Vyrábajú polovýrobky, jednoduchšie zvarence aj komplikované časti strojov, stroje s hydraulikou a elektrickou inštaláciou.
  • Zabezpečujú montáž z dodaných alebo samovyrobených dielcov
  • Zvárajú technológiami MIG/MAG, obalenou elektródou, TIG/WIG...
  • Obrábajú polotovary obrábané na CNC strojoch
  • Vyrábajú pozinkované konštrukcie
  • Ohýbajú presné dielce
  • Vypaľujú polotovary z plechov

 

 

EKOAMD 2011